Hund - [SE] SE J(LÖ)CH SJUNGARKLÄPPENS MINJA

Hund
Titel: SE J(LÖ)CH
Regnr: S32902/2004
Född: 2004-04-08
Ålder: 19 år 8 mån
Kön: T
Ras: Jämthund
Färg: GRÅ
Mor: LUNNEDALENS EKA
Far: TRÄTAR MYRENS MAC
Ägare: Eriksson Mattias & Sven-Erik, Bjurholm ÄgarInfo
Uppfödare: SJUNGARKLÄPPENS
ERIKSSON MATTIAS ERIKSSON JIMMY, BJURHOLM
Utställningar
7 st varav 1 JaktKl,CK som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
5 st (3-1-0-1) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: A
Information om kullen 9 st, 6 hanar, 3 tikar
Löspr.Kullvärde: 4/9
Avkommor
22 st, 10 st tikar, 12 st hanar
Kullar: 4 st
Löspr.Meriterade: 45,45%, 10 av 22st
Utställda: 77,27 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (9 st)

Löshundsprov (5 st)

Utställningar (7 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (22 st)

Copyright © 2023 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No