Hund - [SE] SE JCH HORNMYRBRÄNNANS TÖA

Hund
Titel: SE JCH
Regnr: S25653/96
Född: 1996-03-18
Ålder: 25 år 10 mån
Kön: T
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: TOMASLIDENS BARRA
Far: BAUS
Ägare: Wikner Peter & Kalsson Eva, Hornmyr ÄgarInfo
Uppfödare: HORNMYRBRÄNNANS
WIKNER PETER KARLSSON EVA,
Utställningar
2 st varav 1 UngKl som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
3 st (2-1-0-0) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: Fri
Information om kullen 6 st, 4 hanar, 2 tikar
Löspr.Kullvärde: 5/6
Avkommor
2 st, 2 st tikar, 0 st hanar
Kullar: 1 st
Löspr.Meriterade: 100%, 2 av 2st
Utställda: 100 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (6 st)

Löshundsprov (3 st)

Utställningar (2 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (2 st)

Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No