Hund - [SE] SE JCH TISSLA

Hund
Titel: SE JCH
Regnr: S35690/95
Född: 1995-05-05
Ålder: 28 år 9 mån
Kön: T
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: ÄLVKROKENS SIA
Far: TROLLVINDENS RASKEN
Ägare: Sjölund Tommy, Niemisel ÄgarInfo
Uppfödare: SJÖLUND TOMMY, NIEMISEL
Utställningar
4 st varav 1 ÖppKl som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
8 st (3-1-1-3) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: Fri
Information om kullen 8 st, 4 hanar, 4 tikar
Löspr.Kullvärde: 2/8
Avkommor
17 st, 6 st tikar, 11 st hanar
Kullar: 3 st
Löspr.Meriterade: 47,06%, 8 av 17st
Utställda: 76,47 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (8 st)

Löshundsprov (8 st)

Utställningar (4 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (17 st)

Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No